A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चिंता क्रोध मागे सारा

चिंता क्रोध मागे सारा
ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा

योगी पावन मनाचा
साही अपराध जनाचा
विश्व रागें झाले वन्ही
संते सुखें व्हावें पाणी
शब्दशस्त्रें झालें क्लेश
संती मानावा उपदेश
विश्व पट ब्रह्म दोरा
ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा

ब्रह्म जैसें तैशा परी
अम्हां वडील भूतें सारी
अहो क्रोधें यावें कोठे
अवघे आपण निघोटे
जीभ दातांनी चावली
कोणें बत्तीशी तोडीली
मन मारुनी उन्मन करा
ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा
उन्मनी - देहाची मनरहित अवस्था.
ताटी - कुंपण, बांध.
निघोट - परिपूर्ण / निखळ.
वन्ही - अग्‍नी.
पृथक्‌
या गीतात संत मुक्ताईंचे दोन अभंग एकत्र केले आहेत. ते असे -

योगी पावन मनाचा । साहे अपराध जनांचा
विश्व रागे झाले वन्ही । संती सुखे व्हावे पाणी
शब्दशस्त्रे झाले क्लेश । संती मानावा उपदेश
विश्व पट ब्रह्म दोरा । ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा

आणि

ब्रह्म जैसें तैशा परी । अम्हां वडील भूतें सारी
अहो क्रोधें यावें कोठे । अवघे आपण निघोटे
जीभ दातांनी चावली । कोणें बत्तीशी तोडीली?
मन मारुनी उन्मन करा । ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा

मात्र, 'चिंता क्रोध मागे सारा' ही ओळ संत मुक्ताई रचित नाही.

  पृथक्‌