A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लग्‍नाला जातों मी

लग्‍नाला जातों मी द्वारकापुरा ।
देतो निज भगिनी राम कौरवेश्वरा ॥

उत्सव बहु थोर होत ।
मिळतिल बहु भूपाल अमित ।
सुर नर मुनि सर्व येत ।
नट नर्तक सकल जमत ।
न मिळे अशि मौज पुन्हा पाहण्या नरा ॥
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वर-
नाटक - संगीत सौभद्र
राग - बिहाग
ताल-दादरा
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत