A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कानडा राजा पंढरीचा

कानडा राजा पंढरीचा
वेदांनाही नाही कळला अंतपार याचा

निराकार तो निर्गुण ईश्वर
कसा प्रकटला असा विटेवर
उभय ठेविले हात कटिवर, पुतळा चैतन्याचा

परब्रह्म हे भक्तांसाठी
मुके ठाकले भीमेकाठी
उभा राहिला भाव सावयव, जणू की पुंडलिकाचा

हा नाम्याची खीर चाखतो
चोखोबांची गुरे राखतो
पुरंदराचा हा परमात्मा, वाली दामाजीचा
अंतपार - अखेरची मर्यादा.
कटि - कंबर.
ठाकणे, ठाके - थांबणे / स्थिर होणे.
सावयव - मूर्त.

 

  पं. वसंतराव देशपांडे, सुधीर फडके