A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हे सावळ्या घना

हे सावळ्या घना
का छेडिसी मनाच्या अशा तारा पुन्हा पुन्हा

पानांतुनी या मोहुनी गाणे जलाचे फुले
गाण्यांतुनी त्या दाटुनी झेले फुलांचे हासले
वारा हळू हा प्रीती-स्वरांनी झुलवी तृणातृणा

थेंबापरी या नाचवी पक्षी स्मृतीचा तुरा
त्या आठवांनी भारले माझ्या मनाच्या अंबरा
आता प्रियाची चाहूल ऐसी भुलवी कणाकणा
झेला - गुच्छ / नक्षी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.