A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जाई परतोनी बाळा

जाई परतोनी, बाळा, जाई परतोनी ।
निष्ठुर मी तुज टाकुन जातां, येशि कशाला माझ्या मागोनी ॥

जन्मतांच तव जननी गेली सोडुनि तुज या तपोवनीं ।
मींच पाळिलें लाड करोनी, काहिं न अडलें की तुझें ।
गेले जरी मी, काय उणे तुज, सांभाळिती बाबा तुजलागोनी ॥
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वराविष्कार- ज्योत्‍स्‍ना भोळे
बालगंधर्व
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - शाकुंतल
राग - आसावरी
ताल-त्रिताल
चाल-गंगेत लोटा हा
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  ज्योत्‍स्‍ना भोळे
  बालगंधर्व