A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रभु अजि गमला

प्रभु अजि गमला, मनीं तोषला ॥

कोपे बहु माझा । तो प्रभुराजा ।
आतां हांसला । मनीं तोषला ॥

मृतचि हृदय होते नाथ, हे पूर्ण झाले ।
परि वचनसुधेने त्यासि जिवंत केलें ॥

अमृतमधुर शब्दां त्या पुन्हां ऐकण्यातें ।
श्रवणि सकल माझी शक्ति एकत्र होते ॥
गीत - वि. सी. गुर्जर
संगीत - गंधर्व नाटक मंडळी, बाई सुंदराबाई
स्वराविष्कार- बालगंधर्व
पं. कुमार गंधर्व
कीर्ती शिलेदार
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - एकच प्याला
राग - भैरवी
ताल-केरवा
चाल-गा मोरी ननदी
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  बालगंधर्व
  पं. कुमार गंधर्व
  कीर्ती शिलेदार