A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
येऊ कशी प्रिया

येऊ कशी प्रिया?
सवे तुझ्या अशा क्षणांना

सांजसकाळी कातरवेळी
सागरकाठी वाळूवरी, सांग ना
कशी प्रिया, सांग ना

काजळकाळी रात निराळी
मी तर भोळी येऊ कशी, सांग ना?
कशी प्रिया, सांग ना

येते तुझ्यासवे, येते? ना ना ना
येऊ कशी प्रिया?
सवे तुझ्या अशा क्षणांना

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.