A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
येऊ कशी प्रिया

येऊ कशी प्रिया सवे तुझ्या अशा क्षणांना

सांजसकाळी कातरवेळी सागरकाठी वाळूवरी, सांग ना
कशी प्रिया, सांग ना

काजळकाळी रात निराळी, मी तर भोळी येऊ कशी, सांग ना?
कशी प्रिया, सांग ना

येते तुझ्या सवे, येते? ना ना ना
येऊ कशी प्रिया सवे तुझ्या अशा क्षणांना
गीत- शांताराम नांदगावकर
संगीत - अनिल-अरुण
स्वर - आशा भोसले
गीत प्रकार - भावगीत

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले