A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मूर्तिमंत भीति उभी

मूर्तिमंत भीति उभी मजसमोर राहिली ।
वाटतें दुजा सुदाम मज दिसेल त्या स्थळीं ॥

दाखवावयास मला तात नेत त्याकडे ।
राक्षसा रुचेल का पहावया जसा बली ॥

(तू दिलास जन्म मला पाजलेस प्रेमसुधा
पाजून तरी कास दे मरण माउली)[१]
गीत- गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वराविष्कार - बालगंधर्व
लता मंगेशकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संगीत शारदा
राग- भीमपलास
चाल-बात हाकरहीजे जबानसे
गीत प्रकार - नाट्यगीत
  
टीप -
• [१] - शारदा चित्रपटातील दुसरे कडवे
• स्वर- बालगंधर्व, संगीत- गो. ब. देवल.
• स्वर- लता मंगेशकर, संगीत- शंकरराव कुलकर्णी, चित्रपट- शारदा (१९५१).