A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मूर्तिमंत भीति उभी

मूर्तिमंत भीति उभी मजसमोर राहिली ।
वाटतें दुजा सुदाम मज दिसेल त्या स्थळीं ॥

दाखवावयास मला तात नेत त्याकडे ।
राक्षसा रुचेल का पहावया जसा बली ॥

(तू दिलास जन्म मला, पाजलीस प्रेम सुधा
पाजुनी तरी विषास देई मरण माउली)[१]
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वराविष्कार- बालगंधर्व
लता मंगेशकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - शारदा
राग - भीमपलास
चाल-बात हाकरहीजे जबानसे
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• [१] - शारदा चित्रपटातील दुसरे कडवे
• स्वर- बालगंधर्व, संगीत- गो. ब. देवल.
• स्वर- लता मंगेशकर, संगीत- शंकरराव कुलकर्णी, चित्रपट- शारदा (१९५१).

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  बालगंधर्व
  लता मंगेशकर