A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गुरु एक जगी त्राता

सुखाच्या क्षणात, व्यथांच्या घणांत
उभा पाठीशी एक अदृश्य हात

गुरु एक जगी त्राता
गुरु दयासिंधु, गुरु दीनबंधु
गुरु जननि-जन्मदाता

घन तमात जणू दीप चेतवी
तनमनांत चैतन्य जागवी
कणकणांत जणू प्राण डोलवी
जे अरूप त्या देई रूप
करी मूर्त जो अमूर्ता
गुरु एक जगी त्राता

गुरु समान कुणी नाही सोयरा
गुरुविण नाही थारा
गुरु निधान गुरु मोक्ष आसरा
देव दैव लाभे सदैव-
गुरुचरण लाभ होता
गुरु एक जगी त्राता
गीत- सुधीर मोघे
संगीत - सुधीर फडके
स्वराविष्कार - पं. जितेंद्र अभिषेकी
सुधीर फडके
सुरेश वाडकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
चित्रपट-
राग- पूर्वा कल्याण
गीत प्रकार - चित्रगीत
  
टीप -
• (अप्रकाशित) चित्रपटात हे पद दोन वेळेस येते. एकदा पं. जितेंद्र अभिषेकी यांनी गायले आहे व एकदा सुरेश वाडकर यांनी.
• सुधीर फडके यांच्या आवाजातील स्वराविष्कार इथे उपलब्ध आहे.
चेतवणे - उद्दीपित करणे, पेटवणे.
निधान - खजिना / स्थान.

 

  पं. जितेंद्र अभिषेकी
  सुधीर फडके
  सुरेश वाडकर