A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गुरु एक जगी त्राता

सुखाच्या क्षणांत, व्यथांच्या घणांत
उभा पाठीशी एक अदृश्य हात

गुरु एक जगी त्राता
गुरु दयासिंधु, गुरु दीनबंधु
गुरु जननि-जन्मदाता

घन तमांत जणू दीप चेतवी
तनमनांत चैतन्य जागवी
कणकणात जणू प्राण डोलवी
जे अरूप त्या देई रूप
करी मूर्त तो अमूर्ता
गुरु एक जगी त्राता

गुरु समान कुणी नाही सोयरा
गुरुविण नाही थारा
गुरु निधान गुरु मोक्ष आसरा
देव दैव लाभे सदैव-
गुरुचरण लाभ होता
गुरु एक जगी त्राता
गीत - सुधीर मोघे
संगीत - सुधीर फडके
स्वराविष्कार- पं. जितेंद्र अभिषेकी
सुधीर फडके
सुरेश वाडकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
राग - पूर्वा कल्याण
गीत प्रकार - चित्रगीत
  
टीप -
• (अप्रकाशित) चित्रपटात हे पद दोन वेळेस येते. एकदा पं. जितेंद्र अभिषेकी यांनी गायले आहे व एकदा सुरेश वाडकर यांनी.
चेतवणे - उद्दीपित करणे, पेटवणे.
तम - अंधकार.
निधान - खजिना / स्थान.
सिंधु - समुद्र.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  पं. जितेंद्र अभिषेकी
  सुधीर फडके
  सुरेश वाडकर