A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गुरु एक जगी त्राता

सुखाच्या क्षणात, व्यथांच्या घणांत
उभा पाठीशी एक अदृश्य हात

गुरु एक जगी त्राता
गुरू दयासिंधु, गुरू दीनबंधु
गुरू जननि-जन्मदाता

घन तमांत जणू दीप चेतवी
तनमनांत चैतन्य जागवी
कणकणांत जणू प्राण डोलवी
जे अरूप त्या देई रूप
करी मूर्त जो अमूर्ता
गुरु एक जगी त्राता

गुरु समान कुणी नाही सोयरा
गुरुविण नाही थारा
गुरु निधान गुरु मोक्ष आसरा
देव दैव लाभे सदैव-
गुरुचरण लाभ होता
गुरु एक जगी त्राता
चेतवणे - उद्दीपित करणे, पेटवणे.
निधान - खजिना / स्थान.