A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अंगणी माझ्या मनाच्या

अंगणी माझ्या मनाच्या मोर नाचु लागले
दाटुनी आभाळ आले मेघ बरसु लागले
अशा चिंब ओल्या क्षणी
पुकारे तुझी साजणी!

चांदीची ही थेंब फुले या माळुनी येती सरी
आणि मातीच्या गंधाने भरती सरसर घागरी
धुंद नाचते उन्मनी
पुकारे तुझी साजणी!

गार वारा मन भरारा शिरशिरी देही उठे
हा असा पाऊस आणि मी तुला शोधु कुठे
खोड ही तुझी रे जुनी
पुकारे तुझी साजणी!
उन्मनी - देहाची मनरहित अवस्था.