A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ओवाळिते मी लाडक्या

ओवाळिते मी लाडक्या भाऊराया

चंद्र हा गगनी हासतो बघुनी
चांदणे शिंपुनी करी माया

दिवाळीची शोभा या उजेडात न्हाली
कळस होउनी भाऊबीज आली
जन्मोजन्मी मिळू दे तिची छाया

डोळे दोन ज्योती, तेवती मंद मंद
ममता फुलवी जाईचा सुगंध
आतुरली पूजेला माझी काया

गुणी माझा भाऊ, याला ग काय मागू
हात जोडुनिया देवाजीला सांगू
औक्ष माझं वाहू दे त्याच्या पाया
गीत - जगदीश खेबूडकर
संगीत - प्रभाकर जोग
स्वराविष्कार- ∙ कु. शुभांगी
आशा भोसले
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
चित्रपट - ओवाळिते भाऊराया
राग - भैरवी
गीत प्रकार - चित्रगीत