A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मधु मीलनात या

मधु मीलनात । या । विलोपले ।
स्वरभाव काय विलोल हे? ॥

सखि बोल जी हो कामना ।
करू सार्थ त्या सहयौवना ।
प्रणयान्विता । दे धन्यता ॥
गीत- वा. ना. देशपांडे
संगीत - मा. दीनानाथ
स्वराविष्कार - सुरेश वाडकर
प्रभाकर कारेकर
आशा भोसले
पं. वसंतराव देशपांडे
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- ब्रह्मकुमारी
राग- शंकरा मांड
ताल-कवाली
गीत प्रकार - नाट्यगीत

 

  सुरेश वाडकर
  प्रभाकर कारेकर
  आशा भोसले
  पं. वसंतराव देशपांडे