A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मधु मीलनात या

मधु मीलनात । या । विलोपले ।
स्मर भाव काय विलोल हे? ॥

सखी बोल जी हो कामना ।
करू सार्थ त्या सहयौवना ।
प्रणयी अंकिता । दे धन्यता ॥
गीत - वा. ना. देशपांडे
संगीत - मास्टर दीनानाथ
स्वराविष्कार- सुरेश वाडकर
प्रभाकर कारेकर
आशा भोसले
पं. वसंतराव देशपांडे
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - ब्रह्मकुमारी
राग - शंकरा, मांड
ताल-कवाली
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
अन्वित - युक्त.
विलोप - लुटणे / नाश, विध्वंस.
विलोल - चंचल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  सुरेश वाडकर
  प्रभाकर कारेकर
  आशा भोसले
  पं. वसंतराव देशपांडे