A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नवल वर्तले गे माये

नवल वर्तले गे माये उजळला प्रकाशु
मनाचिये अंधाराचा होतसे विनाशु

हास्यचि विलसे ओठी, अद्भुताचे झाली गोठी
रातिचिये स्वप्‍नी आला कोवळा दिनेशु

पहाटली आशा नगरी, डुले पताका गोपुरी
निजेतुनी जागा झाला राउळी रमेशु
गोठी - गोष्ट.
गोपुर - देवळाचे मुख्य दार.
दिनेश - दिवसाचा अधिपती- सूर्य.
रमेश - रमेचा पती- विष्णू.
राऊळ - देऊळ.

 

Print option will come back soon