A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
इथेच आणि या बांधावर

इथेच आणि या बांधावर अशीच श्यामल वेळ
सख्या रे, किती रंगला खेळ !

शांत धरित्री शांत सरोवर
पवन झुळझुळे शीतल सुंदर
अबोल अस्फुट दोन जिवांचा अवचित जमला मेळ.

रातराणीचा गंध दरवळे
धुंद काहीसे आतुन उसळे
चंद्र हासला, लवली खाली नक्षत्रांची वेल.

पहाटच्या त्या दंवात भिजुनी
विरली हळूहळू सुंदर रजनी
स्वप्‍नसुमांवर अजुनी तरंगे ती सोन्याची वेळ.
रत - रममाण, निमग्‍न.
सुम - फूल.