A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सुजन कसा मन चोरी

सुजन कसा? मन चोरी ।
अग हा - चोरी - यदुकुलनंदन ॥

सहज नेत्र भिडे, सहज मोह पडे,
सहजचि करी मम हृदय हे वेडे;
विलीन-लोचन-मार्गे शिरत घरी ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार - बालगंधर्व
पं. कुमार गंधर्व
मधुवंती दांडेकर
निलाक्षी जोशी
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संगीत स्वयंवर
राग- भूप
ताल-त्रिवट
चाल-कोन तुम्हसि तुम फेकता
गीत प्रकार - नाट्यगीत मना तुझे मनोगत

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  बालगंधर्व
  पं. कुमार गंधर्व
  मधुवंती दांडेकर
  निलाक्षी जोशी