A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
घननीळा लडिवाळा

घननीळा लडिवाळा
झुलवु नको हिंदोळा!

सुटली वेणी केस मोकळे
धूळ उडाली भरले डोळे
काजळ गाली सहज ओघळे
या सार्‍याचा उद्या गोकुळी होइल अर्थ निराळा!

सांजवेळ ही आपण दोघे
अवघे संशय घेण्याजोगे
चंद्र निघे बघ झाडामागे
कलिंदीच्या तटी खेळतो गोपसुतांचा मेळा!
गीत- ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वराविष्कार - माणिक वर्मा
सुधीर फडके
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
चित्रपट- उमज पडेल तर
राग- पहाडी
गीत प्रकार - चित्रगीत हे श्यामसुंदर शब्दशारदेचे चांदणे
  
टीप -
• स्वर- माणिक वर्मा, चित्रपट- उमज पडेल तर.
गोप - गुराखी.
सुत - पुत्र.
हिंदोल (हिंडोल) - झुला, झोका.

 

  माणिक वर्मा
  सुधीर फडके