A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विठु माझा लेकुरवाळा

विठु माझा लेकुरवाळा
संगे गोपाळांचा मेळा

निवृत्ती हा खांद्यावरी
सोपानाचा हात धरी
पुढे चाले ज्ञानेश्वर
मागे मुक्ताबाई सुंदर

गोराकुंभार मांडीवरी
चोखा जीवा बरोबरी
बंका कडेवरी
नामा करांगुली धरी

जनी ह्मणे गोपाळा
करी भक्तांचा सोहळा
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभू
स्वराविष्कार- आशा भोसले
सुरेश हळदणकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - विठ्ठल विठ्ठल, भक्तीगीत
  
टीप -
• स्वर- आशा भोसले, संगीत- वसंत प्रभू.
• स्वर- सुरेश हळदणकर, संगीत- ???.

 

Print option will come back soon