A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ही समज तव कुटिल चतुराई

ही समज तव कुटिल चतुराई ।
विदित झाली । आज नाथा ॥

मजसि अबोला । धरुनी लटका ।
मनधरणी मीच ती करावी ।
हा तव हेतु । उचित नच आतां ॥
गीत - वसंत शांताराम देसाई
संगीत - मास्टर कृष्णराव
स्वराविष्कार- माणिक वर्मा
बालगंधर्व
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - अमृतसिद्धी
राग - भैरवी
ताल-त्रिताल
चाल-कान कुवर
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.