A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चंद्रिका ही जणू

चंद्रिका ही जणू ठेवि या स्‍नेहे कमलांगणी ।
कुमुदबांधव श्यामला मेघा तस्कर मानोनी ॥

चंद्रसदननभमंडला मेघांनी वेढियले ।
शोभाधन विपुल ते लपविता कोपे भरले ॥

शोधित वेगे दशदिशा भूवरी सकल आले ।
आता निकरे सरसावले, दिसत ही या क्षणी ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गोविंदराव टेंबे
स्वराविष्कार- मास्टर दीनानाथ
कृष्णराव शेंडे
छोटा गंधर्व
सुरेश वाडकर
प्रभाकर कारेकर
आशा भोसले
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - संगीत मानापमान
राग - अरब्बी, दुर्गा
ताल-दादरा
चाल-मनुजा सुगुणा
गीत प्रकार - शब्दशारदेचे चांदणे, नाट्यसंगीत
चंद्रिका - चांदणे.

 

  मास्टर दीनानाथ
  कृष्णराव शेंडे
  छोटा गंधर्व
  सुरेश वाडकर
  प्रभाकर कारेकर
  आशा भोसले