A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
येशिल येशिल येशिल राणी

येशिल येशिल येशिल राणी, पहाटेपहाटे येशिल?
तुझिया माझिया प्रेमाची पावती साखर चुंबन देशिल?

ओलेती पहाट शहार्‍याची लाट गळ्यांत रेशमी बाहू
तुझी हनुवटी जरा उचलता नको ना रागाने पाहू
प्राजक्त फुलांचा पाऊस झेलीत मिठीत मिटून जाशिल?

चंद्र मावळेल वाट दाखवेल शुक्राचा टपोरा तारा
कोवळ्या क्षणाचे जपून लक्षण सांगेल कोवळा वारा
भानात नसून गालांत हसून ललाट चुंबन घेशिल?

वाजता पाऊल घेईल चाहूल जाळीत चोरटा पक्षी
कोणाला दिसेना, असू दे असेना, मीलना एखादा साक्षी
धुक्याने दोघांना झाकून टाकता मुक्याने माझी तू होशिल?
गीत- वसंत बापट
संगीत - यशवंत देव
स्वराविष्कार - अरुण दाते
उत्तरा केळकर , रवींद्र साठे
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - भावगीत
  
टीप -
• स्वर- उत्तरा केळकर, रवीद्र साठे, चित्रपट- पोरींची धमाल बापाची कमाल (१९८७).

 

  अरुण दाते
  उत्तरा केळकर, रवींद्र साठे