A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जो नटला पापें

जो नटला पापें मधुभाषी ।
जनता कां त्या नेता गणी साचा? ॥

न रुचे करुणा जया ।
पतनिं तराया । होय वृथा वदतां वाचा ॥
गीत - भा. वि. वरेरकर
संगीत - वझेबुवा
स्वराविष्कार- गोविंद माशेलकर
∙ स्वर कोणाचा(चे) माहित असल्यास संपर्क करा.
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - सत्तेचे गुलाम
राग - भीमपलास
ताल-त्रिवट
चाल-लोगछवा प्यारे
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
साच - खरे, सत्य / पावलाचा किंवा हालचालीचा आवाज.
कै. केशवरावांचे गुरु प्रो. रामकृष्णबुवा वझे यांनीं कंपनीच्या आपत्कालीं आपल्या सर्व अडचणी दूर सारून नवीन नाटक यशस्वी करण्याकरितां अगदीं नवीन व श्रुतिमनोहर चाली दिल्या व स्वतः अनेक प्रकारें परिश्रम करून कंपनीला चिरस्थायी करण्यास जें साहाय्य केलें, त्या ऋणाची फेड होणे अशक्य आहे.
(संपादित)

भार्गवराम विठ्ठल वरेरकर
दि. ८ जून १९२२
'सत्तेचे गुलाम' या नाटकाच्या पुस्तकाच्या प्रथमावृत्तीच्या प्रस्तावनेतून.
सौजन्य- गंगाधर देवराव खानोलकर (प्रकाशक)

* ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. या लेखात व्यक्त झालेली मते व मजकूर यांच्याशी 'आठवणीतली गाणी' सहमत किंवा असहमत असेलच, असे नाही.

  इतर संदर्भ लेख

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  गोविंद माशेलकर
  स्वर कोणाचा(चे) माहित असल्यास संपर्क करा.