A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हलके हलके चाल राधे

हलके हलके चाल राधे, हलके हलके चाल
राधे घागर डोईला, राधे घागर डोईला

लागु नको ग लागु नको कान्ह्याच्या नादाला
फुटेल घागर त्या नादानं काय सांगशिल नवर्‍याला

जाउ नको ग जाउ नको कुंजाच्या वाटेला
वृंदावनिच्या आडवाटा सामिल मेल्या कान्ह्याला

ऐकु नको ग ऐकु नको कान्ह्याच्या मुरलीला
या मुरलीवर आजवर त्यानी कैक भुलविल्या व्रजबाला

विसरु नको ग विसरु नको प्रीतीच्या संसारा
प्रीतीफुलांचा साज वेच ग पतिदेवाच्या पूजेला

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.