A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
संशय का मनिं आला

संशय का मनिं आला । कळेना ।
कारण काय तयाला ॥

आळ वृथा कीं चित्र दिलें मी
कोणा परपुरुषाला ॥

कोपुनि गेले ही मज लागे
हळहळ घोर मनाला ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वराविष्कार- बालगंधर्व
नीलाक्षी जुवेकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - संगीत संशयकल्लोळ
राग - खमाज
चाल-श्याम घुंगट पट खोलो
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत, मना तुझे मनोगत

 

  बालगंधर्व
  नीलाक्षी जुवेकर