A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माडिवरी चल ग गडे

माडिवरी चल ग गडे जाउं झडकरी ।
पाहुं सदय दानशूर मूर्ति ती बरी ॥

मी अधीर दर्शनासि फार अंतरीं ।
होइल सुख मजसि तया पाहिल्यावरी ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वराविष्कार- बालगंधर्व
रजनी जोशी
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - मृच्छकटिक
राग - पिलू, काफी
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.