A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
उठी गोविंदा उठी गोपाळा

उषःकाल झाला, उठी गोविंदा उठी गोपाळा
हलके हलके उघड राजीवा नील नेत्रकमला

तुझ्यापरी बघ जीवनवारा, मिठी मारतो प्राजक्ताला
धवलकेशरी मृदुल सुमांचा पाऊस अंगणी झिमझिमला

पर्णपोपटी हिंदोळ्यावर कंठ फुटतो आनंदाला
तुज भूपाळी आळवित सुंदर चढली गगनी विहंगमाला

गोठ्यामधले मुके लेकरू, पीत झुरुझुरू कामधेनुला
किती आवरू भरला पान्हा, हासवी अरुणा तव आईला
अरुण - तांबुस / पिंगट / पहाट, पहाटेचा तांबुस प्रकाश / सूर्यसारथी / सूर्य.
कामधेनु - इच्छित वस्तू देणारी गाय.
राजीव - कमळ / प्रिय.
विहंग - विहग, पक्षी.
सुम - फूल.
हिंदोल (हिंडोल) - झुला, झोका.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.