A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हे मना आज कोणी

हे मना आज कोणी बघ तुला साद घाली
जाण रे दाटलेली ही किमया भोवताली

हा वारा तान घेई
निर्झरही साथ देई
गुणगुणती दिशा दाही
घे जाणून मूक बोली

वेद गाती रम्य लाटा
फूल फुलवी गंधगाथा
किरण होउन रे विधाता
लोपवितो रात्र काळी

शोधिशी तू सौख्य कोठे?
जीवनाशी जोड नाते
साठला रे स्वर्ग येथे
राहिली का रिक्त झोळी?
निर्झर - झरा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.