A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कुणाच्या खांद्यावर कुणाचें

कुणाच्या खांद्यावर कुणाचें ओझें?

कशासाठी उतरावें तंबू ठोकून?
कोण मेलें कुणासाठी रक्त ओकून?
जगतात येथें कुणी मनांत कुजून!
तरी कसे फुलतात गुलाब हे ताजे?

दीप सारे जाती येथे विरून, विझून
वृक्ष जाती अंधारांत गोठून, झडून.
जीवनाशीं घेती पैजा घोकून घोकून,
म्हणती हे वेडे पीर तरी आम्ही राजे!

अंत झाला अस्ताआधी, जन्म एक व्याधी,
वेदनांची गाणीं म्हणजे पोकळ समाधी.
देई कोण हळी, त्याचा पडे बळी आधी,
हारापरी हौतात्म्य हे त्याच्या गळी साजे
गीत- आरती प्रभू
संगीत - भास्कर चंदावरकर
स्वर - रवींद्र साठे
चित्रपट- सामना
गीत प्रकार - चित्रगीत
हळी (हाळी) - आरोळी.