A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सनातन नाद हा

सनातन नाद हा भगवाना ॥

साधु जना पहावें, फुलवित दानत आचरित ज्ञाना ।
नाद-निनादे नारदा वदे । शील घे विषय गाना ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - मा. कृष्णराव
स्वराविष्कार - मा. कृष्णराव
पं. राम मराठे
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संगीत सावित्री
राग- काफी
ताल-त्रिवट
चाल-लागि उचट
गीत प्रकार - नाट्यगीत

 

  मा. कृष्णराव
  पं. राम मराठे