A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
एकला नयनाला विषय

एकला नयनाला विषय तो झाला ॥

सकलहि स्थानीं अवघा भरला, न बघत इतरा डोळा ॥

अवयव सगळे नयनीं जमले, यदुवर दिसतां मजला ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार- कीर्ती शिलेदार
बालगंधर्व
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - स्वयंवर
राग - यमन, मिश्र कल्याण, पहाडी
ताल-धुमाळी
चाल-बोरिदा चित लागो
गीत प्रकार - हे श्यामसुंदर, नाट्यसंगीत, नयनांच्या कोंदणी

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  कीर्ती शिलेदार
  बालगंधर्व