A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
एकला नयनाला विषय

एकला नयनाला विषय तो झाला ॥

सकलहि स्थानी अवघा भरला, न बघत इतरा डोळा ॥

अवयव सगळे नयनी जमले, यदुवर दिसता मजला ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार - कीर्ती शिलेदार
बालगंधर्व
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संगीत स्वयंवर
राग- मिश्र कल्याण पहाडी यमन
ताल-धुमाळी
चाल-गोरिदा चित लगा
गीत प्रकार - हे श्यामसुंदर नाट्यगीत नयनांच्या कोंदणी

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  कीर्ती शिलेदार
  बालगंधर्व