A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
काटा रुते कुणाला

काटा रुते कुणाला आक्रंदतात कोणी
मज फूलही रुतावे हा दैवयोग आहे !

सांगू कशी कुणाला कळ आतल्या जिवाची?
चिरदाह वेदनेचा मज शाप हाच आहे !

काही करू पहातो रुजतो अनर्थ तेथे
माझे अबोलणेही विपरीत होत आहे !

हा स्‍नेह, वंचना की, काहीच आकळेना
आयुष्य ओघळोनी मी रिक्तहस्त आहे !
गीत - शान्‍ता शेळके
संगीत - पं. जितेंद्र अभिषेकी
स्वराविष्कार- पं. जितेंद्र अभिषेकी
रामदास कामत
पं. राम देशपांडे
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - हे बंध रेशमाचे
राग - भीमपलास
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
आकळणे - आकलन होणे, समजणे.
वंचना - फसवणूक.
श्राप - शाप.

 

Random song suggestion
  पं. जितेंद्र अभिषेकी
  रामदास कामत
  पं. राम देशपांडे