A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
साध्य नसे मुनिकन्या

साध्य नसे मुनिकन्या मज ही ।
परि वेडें मन ऐकत नाहीं ॥

पाहुनि सखिच्या विविध विलासा ।
मन घेई हें बहु विश्वासा ।
स्मर जरि तुष्ट न होई ।
मी परि बहु सुख यांतचि घेई ॥

डोळे मुरडुनि सहज बघे ती ।
ठुमकत मुरडत चाले गजगति ।
चेष्टा केली सखिसी ।
ती मी मजकडे लावून घेई ॥
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वराविष्कार- शरद जांभेकर
रामदास कामत
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - संगीत शाकुंतल
राग - काफी
ताल-दीपचंदी, सदर
चाल-भोलानाथ दिगंबर
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
तुष्टि - तृप्‍ती, संतोष.

 

  शरद जांभेकर
  रामदास कामत