A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नाचत ना गगनांत

नाचत ना गगनांत । नाथा ।
तारांची बरसात ॥

आणित होती । माणिक मोतीं ।
वरतुनि राजस रात ॥

नाव उलटली । माव हरपली
चंदेरी दरियांत ॥

ती ही वरची ।
देवाघरची दौलत लोक पहात ॥
गीत - गोविंदाग्रज
संगीत - किर्लोस्कर नाटक मंडळी
स्वराविष्कार- पं. जितेंद्र अभिषेकी
मास्टर दीनानाथ
कुमुद शेंडे
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - पुण्यप्रभाव
राग - पहाडी
चाल-आनपरी दरबार
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत, शब्दशारदेचे चांदणे
मावा (माव) - माया, मोहिनी, जादू / कपट / खोटेपणा, भ्रम.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  पं. जितेंद्र अभिषेकी
  मास्टर दीनानाथ
  कुमुद शेंडे