A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नाचत ना गगनांत

नाचत ना गगनांत । नाथा ।
तारांची बरसात ॥

आणित होती । माणिक मोतीं ।
वरतुनि राजस रात ॥

नाव उलटली । माव हरपली
चंदेरी दरियांत ॥

ती ही वरची ।
देवाघरची दौलत लोक पहात ॥
गीत- गोविंदाग्रज
संगीत - किर्लोस्कर नाटक मंडळी
स्वराविष्कार - पं. जितेंद्र अभिषेकी
मा. दीनानाथ
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संगीत पुण्यप्रभाव
राग- पहाडी
चाल-आनपरी दरबार
गीत प्रकार - नाट्यगीत शब्दशारदेचे चांदणे
मावा (माव) - माया, मोहिनी, जादू / कपट / खोटेपणा, भ्रम.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  पं. जितेंद्र अभिषेकी
  मा. दीनानाथ