A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मम आत्मा गमला हा

मम आत्मा गमला हा, नकळत नवळत हृदय तळमळत,
भेटाया ज्या देहा ॥

एकचि वेळ जरी मज भेटला, जीव कसा वश झाला,
भाव दुजा मिटला; वाटे प्राणसखा आला परतुनि गेहा ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार- बालगंधर्व
पं. कुमार गंधर्व
मधुवंती दांडेकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - स्वयंवर
राग - बिहाग
ताल-त्रिवट
चाल-प्रभु लीला गमते ही
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
गेह - घर.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  बालगंधर्व
  पं. कुमार गंधर्व
  मधुवंती दांडेकर