A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मम आत्मा गमला हा

मम आत्मा गमला हा, नकळत नवळत हृदय तळमळत,
भेटाया ज्या देहा ॥

एकचि वेळ जरी मज भेटला, जीव कसा वश झाला, भाव दुजा मिटला,
वाटे प्राणसखा आला परतुनि गेहा ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार - बालगंधर्व
पं. कुमार गंधर्व
मधुवंती दांडेकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संगीत स्वयंवर
राग- बिहाग
ताल-त्रिवट
चाल-प्रभु लीला गमते ही
गीत प्रकार - नाट्यगीत

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  बालगंधर्व
  पं. कुमार गंधर्व
  मधुवंती दांडेकर