A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बा रे पांडुरंगा केव्हा

बा रे पांडुरंगा केव्हा भेट देशी ।
झालो मी परदेशी तुजविण ॥१॥

ओवाळावी काया चरणावरोनि ।
केव्हा चक्रपाणि भेटशील ॥२॥

तुका ह्मणे माझी पुरवावी आवडी ।
वेगें घाली उडी नारायणा ॥३॥
रचना-संत तुकाराम
संगीत - वझेबुवा
स्वराविष्कार - बापू पेंढारकर
अजितकुमार कडकडे
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संन्याशाचा संसार
गीत प्रकार - नाट्यगीत संतवाणी विठ्ठल विठ्ठल
चक्रपाणि(णी) - हातात सुदर्शनचक्र असलेला- विष्णू / विष्णूचा आठवा अवतार- कृष्ण.

 

Random song suggestion
  बापू पेंढारकर
  अजितकुमार कडकडे