A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विमल अधर निकटिं

विमल अधर, निकटिं मोह हा पापी !
वदन-सुमन-गंध लोपी ॥

धवला ज्योत्‍स्‍ना राहुसि अर्पी
सुखद सुधाकर, विमल अधर ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गंधर्व नाटक मंडळी, हिराबाई बडोदेकर
स्वराविष्कार- सुरेश हळदणकर
प्रभाकर कारेकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - संगीत विद्याहरण
राग - हमीर
ताल-एक्का
चाल-तेंडेरे कारन
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
ज्योत्‍स्‍ना - चांदणे.
विमल - स्वच्छ / निर्मल / पवित्र / पांढरा / सुंदर.
सुधाकर - चंद्र.
सुमन - फूल.

 

Random song suggestion
  सुरेश हळदणकर
  प्रभाकर कारेकर