A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रति रंगी रंगे ध्यान

रति रंगी रंगे ध्यान रंगवी तरंगा
वांच्छिला प्रेमसंग परि होय मनोभंग

विकचदल सुमनांग भ्रमरीस सुखसंग
विपरीत परि दैव तरी होई रसभंग
गीत - विश्राम बेडेकर
संगीत - मा. दीनानाथ
स्वराविष्कार- पं. जितेंद्र अभिषेकी
मास्टर दीनानाथ
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - ब्रह्मकुमारी
गीत प्रकार - नमन नटवरा
वांच्छा - इच्छा.
सुमन - फूल.

 

Print option will come back soon
  पं. जितेंद्र अभिषेकी
  मास्टर दीनानाथ