A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जेथें जातों तेथें तूं माझा

जेथें जातों तेथें तूं माझा सांगाती ।
चालविसी हातीं धरुनियां ॥१॥

चालों वाटे आह्मीं तुझाचि आधार ।
चालविसी भार सवें माझा ॥२॥

बोलों जातां बरळ करिसी तें नीट ।
नेली लाज धीट केलों देवा ॥३॥

अवघें जन मज जाले लोकपाळ ।
सोईरे सकळ प्राणसखे ॥४॥

तुका ह्मणे आतां खेळतों कौतुकें ।
जालें तुझें सुख अंतर्बाहीं
गीत - संत तुकाराम
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वराविष्कार- लता मंगेशकर
सुमन कल्याणपूर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - संतवाणी
  
टीप -
• स्वर- लता मंगेशकर, संगीत- श्रीनिवास खळे.
• स्वर- सुमन कल्याणपूर, संगीत- कमलाकर भागवत.
बरळ - अर्थहीन शब्द / अपशब्द.
सांगाती - मित्र.
भावार्थ-

  • देवा, मी जेथे जातो तेथे मित्राप्रमाणे माझ्या संगतीला असतोस. मला हात धरून चालवितोस.
  • भक्तिमार्गाने जाताना आम्हाला तुझाच आधार आहे. तूच माझा सगळ्या तर्‍हेने भार उचलला आहेस, पालन करीत आहेस.
  • माझ्या तोंडातून वाईट शब्द बाहेर पडणार तोच ते नीट सरळ करून बोलावतोस. माझी लाज, भीती नाहीशी करून देवा तूच मला धीट केलेस.
  • सगळे लोक मला लोकपाळाप्रमाणे आहेत ते माझे सोयरे झाले असून प्राणसखेच वाटतात.
  • तुकाराम महाराज म्हणतात, तुझ्या संगतीमुळे मी सर्वसुखी झालो आहे.

गो. वि. नामजोशी
संत तुकारामाची सार्थ अभंगवाणी
सौजन्य- सुलभ प्रकाशन, मुंबई.

* ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. या लेखात व्यक्त झालेली मते व मजकूर यांच्याशी 'आठवणीतली गाणी' सहमत किंवा असहमत असेलच, असे नाही.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  लता मंगेशकर
  सुमन कल्याणपूर