A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रूप बली तो नरशार्दुल

रूप बली तो नरशार्दुल साचा, क्षणीं विनाशित रिपुभाव मनिचा ॥

खला देखी, मग भूल फेंकी, नयन-भाषण मनासि जिंकी,
क्षणी विनाशित स्वभाव रिपुचा ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार - बालगंधर्व
माणिक वर्मा
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संगीत स्वयंवर
राग- काफी
ताल-त्रिवट
चाल-कोन तुम्हासि तुम फेकत
गीत प्रकार - नाट्यगीत

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  बालगंधर्व
  माणिक वर्मा