A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नुरलें मानस उदास

नुरलें मानस उदास । गुंगवि ध्यान प्रभूचें ।
पदकमलीं वास रुचे ॥

पुलकित काया अहा ! ।
असुख सकल होइ नाश । भव-भय गेलें लयास ॥
गीत- ना. वि. कुलकर्णी
संगीत - मा. कृष्णराव विनायकबुवा पटवर्धन
स्वर - पं. राम मराठे
नाटक- संत कान्होपात्रा
राग- तिलककामोद
ताल-एकताल
चाल-मनमे मोहन विराजे
गीत प्रकार - नाट्यगीत मना तुझे मनोगत
नुरणे - न उरणे.
पुलकित - आनंदित.
भव - संसार.
मानस - मन / चित्त / मानस सरोवर.