A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मारू बेडूक उडी गड्यांनो

मारू बेडूक उडी, गड्यांनो घालू या लंगडी
लपाछपी खेळता देउ या झाडामागे दडी!

सुट्टी लागली सरली शाळा
कोण पहाटे उठतो खुळा!
"अभ्यासाला बसा!", कुणी ना ओरडती घडिघडी!

गावाबाहेर वाहे नदी
झाडे बघती पाण्यामधी
सळसळणार्‍या लाटांमध्ये घेइल कोणी बुडी!

कुणी पाडतिल चिंचा बोरे
"एक आकडा मलाहि दे रे?"
झाडाखाली कुणी बापडा लाविल लाडीगुडी!