A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मारू बेडुकउडी गड्यांनो

मारू बेडुकउडी गड्यांनो घालू या लंगडी
लपाछपी खेळता देउ या झाडामागे दडी!

सुट्टी लागली सरली शाळा
कोण पहाटे उठतो खुळा!
"अभ्यासाला बसा!" कुणी ना ओरडती घडिघडी!

गावाबाहेर वाहे नदी
झाडे बघती पाण्यामधी
सळसळणार्‍या लाटांमध्ये घेइल कोणी बुडी!

कुणी पाडतिल चिंचा बोरे
"एक आकडा मलाहि दे रे?"
झाडाखाली कुणी बापडा लाविल लाडीगुडी!

 

Random song suggestion
  सुषमा श्रेष्ठ