A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
युवतिमना दारुण रण

युवतिमना दारुण रण रूचिर प्रेमसे झाले ।
रणभजना संसारी असे अमर मी केले ॥

रमणिमनहंसा नर साहस सरसी रमवी
शूर तोचि, विजय तोचि, हे शुभ यश मज आले ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गोविंदराव टेंबे
स्वराविष्कार - रामदास कामत
आशा भोसले
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संगीत मानापमान
राग- हंसध्वनी
ताल-दादरा
चाल-मनसुकरक
गीत प्रकार - नाट्यगीत मना तुझे मनोगत

 

Random song suggestion
This 👇 player works on all android and iOS devices also
  रामदास कामत
  आशा भोसले