A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सखि मंद झाल्या तारका

सखि मंद झाल्या तारका
आता तरी येशील का?

मधुरात्र मंथर देखणी
आली तशी गेली सुनी
हा प्रहर अंतिम राहिला,
त्या अर्थ तू देशील का?

हृदयात आहे प्रीत अन्‌
ओठांत आहे गीतही
ते प्रेमगाणे छेडणारा,
सूर तू होशील का?

जे जे हवेसे जीवनी
ते सर्व आहे लाभले
तरीही उरे काही उणे
तू पूर्तता होशील का?

बोलावल्यावाचूनही
मृत्यू जरी आला इथे
थांबेल तोही पळभरी..
पण सांग तू येशील का?
गीत - सुधीर मोघे
संगीत - राम फाटक
स्वराविष्कार- सुधीर फडके
पं. भीमसेन जोशी
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - भावगीत
मंथर - मंद, हळू चालणारा.

 

Print option will come back soon
  सुधीर फडके
  पं. भीमसेन जोशी