A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सूख संचारक पवन असे मी

सूख संचारक पवन असे मी
समता सांभाळी

कळी-कळी ते मीच फुलवितो
भेद न मज जवळी

वेली-वेली डोलडोलवी
माझ्या हिंदोळी

सुगंध घ्यावा, सुगंध द्यावा
हाचि धर्म पाळी
हिंदोल (हिंडोल) - झुला, झोका.