A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नृपकन्या तव जाया

नृपकन्या तव जाया, सुखविलासी सोडीना विनया, आर्या ॥

वस्‍त्राच्छादना विरल कराया, भिजवितां कां मम काया ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार- बालगंधर्व
माणिक वर्मा
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - संगीत स्वयंवर
राग - भैरवी
ताल-दीपचंदी
चाल-ना मारो पिचकारी
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
नृप - राजा.