A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रंगुनी रंगात सार्‍या

रंगुनी रंगात सार्‍या रंग माझा वेगळा!
गुंतुनी गुंत्यात सार्‍या पाय माझा मोकळा!

भोग जे येती कपाळी ते सुखाने भोगतो;
अन्‌ कळ्या झाल्या कधीच्या सोशिल्या ज्याच्या कळा!

राहती माझ्यासवे ही आसवे गीतांपरी;
हे कशाचे दुःख ज्याला लागला माझा लळा!

कोणत्या काळी कळेना मी जगाया लागलो
अन्‌ कुठे आयुष्य गेले कापुनी माझा गळा?

सांगती 'तात्पर्य' माझे सारख्या खोट्या दिशा :
"चालणारा पांगळा अन्‌ पाहणारा आंधळा!"

माणसांच्या मध्यरात्री हिंडणारा सूर्य मी :
माझियासाठी न माझा पेटण्याचा सोहळा!
गीत- सुरेश भट
संगीत - सुधीर मोघे
स्वराविष्कार - देवकी पंडित
∙ सुधीर मोघे
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - भावगीत कविता
तात्पर्य - सारांश, आशय.

 

  देवकी पंडित
  सुधीर मोघे