A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ही पौर्णिमा हे चांदणें

ही पौर्णिमा, हे चांदणें येईलही पुन्हा
माझेतुझे गाणे परि उमलेल कां पुन्हा?

श्वासांतुनि यात्रा तशी आजन्म झंकारते
केव्हातरीं जन्मांतरीं प्रीती अशी भेटते
जी भेटते केव्हातरीं भेटेल का पुन्हा?

गेलो असे हरवून की ना राहिलो आपुले
दोन्ही मनें एकारली- गाणें नवे जन्मले
जे जन्मते केव्हांतरी जन्मेल का पुन्हा?

 

Print option will come back soon