A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ही पौर्णिमा हे चांदणे

ही पौर्णिमा हे चांदणे येईलही पुन्हा
माझेतुझे गाणे परि उमलेल का पुन्हा?

श्वासांतुनी यात्रा तशी आजन्म झंकारते
केव्हातरी जन्मांतरी प्रीती अशी भेटते
जी भेटते केव्हातरी, भेटेल का पुन्हा?

गेलो असे हरवून की ना राहिलो आपुले
दोन्ही मने एकारली- गाणे नवे जन्मले
जे जन्मते केव्हांतरी, जन्मेल का पुन्हा?