A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सुंदर ते ध्यान

सुंदर तें ध्यान उभे विटेवरी ।
कर कटावरी ठेवोनियां ॥१॥

तुळसी हार गळां कांसे पीताम्बर ।
आवडे निरंतर तेंचि रूप ॥२॥

मकरकुंडलें तळपती श्रवणीं ।
कंठीं कौस्तुभमणि विराजित ॥३॥

तुका ह्मणे माझें हेंचि सर्व सुख ।
पाहीन श्रीमुख आवडींने ॥४॥
गीत - संत तुकाराम
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वराविष्कार- लता मंगेशकर
स्‍नेहल भाटकर
बालगंधर्व
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - संतवाणी, विठ्ठल विठ्ठल
  
टीप -
• स्वर- लता मंगेशकर, संगीत- श्रीनिवास खळे.
• स्वर- स्‍नेहल भाटकर, संगीत- स्‍नेहल भाटकर, चित्रपट- तुका झालासे कळस.
• स्वर- बालगंधर्व, संगीत- सुधीर फडके, चित्रपट- विठ्ठल रखुमाई.
कटि - कंबर.
कांस - कंबर.
कौस्तुभ - समुद्रमंथनातून वर आलेल्या चौदा रत्‍नांतील एक रत्‍न.
मकरकुंडल - माशाच्या आकाराची कर्णभूषण.
विराजणे - शोभणे.
श्रवण - कान.
भावार्थ-

  • विठ्ठलाचे सुंदर रूप कमरेवर हात ठेवून विटेवर उभे आहे.
  • त्याच्या गळ्यात तुळशीचे हार असून कमरेभोवती पीताम्बर आहे. विठ्ठलाचे हे रूपच मला नेहमी आवडते.
  • त्याच्या कानांत मत्स्याच्या आकाराची कुंडले चमकत आहेत आणि गळ्यात कौस्तुभरत्‍न शोभत आहे.
  • तुकाराम महाराज म्हणतात, विठ्ठलाचे हे मोहक मुखकमल हेच माझे सर्व सुख आहे. ते मी नेहमी आवडीने पाहीन.

गो. वि. नामजोशी
संत तुकारामाची सार्थ अभंगवाणी
सौजन्य- सुलभ प्रकाशन, मुंबई.

* ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. या लेखात व्यक्त झालेली मते व मजकूर यांच्याशी 'आठवणीतली गाणी' सहमत किंवा असहमत असेलच, असे नाही.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  लता मंगेशकर
  स्‍नेहल भाटकर
  बालगंधर्व