A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कठिण कठिण कठिण किती

कठिण कठिण कठिण किती पुरुषहृदय बाई ।
स्‍त्री-जातीप्रति झटता अंत कळत नाही ॥

रंगुनि रंगात मधुर मधुर बोलती ।
हसत हसत फसवुनी हृद्‍बंध जोडिती ॥

हृदयांचा सुंदरसा गोफ गुंफिती ।
पदर पदर परि शेवटि तुटत तुटत जाई ॥
गीत- श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर
संगीत - गंधर्व नाटक मंडळी
स्वराविष्कार - मा. दीनानाथ
आशा भोसले
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संगीत भावबंधन
राग- यमनकल्याण
ताल-दादरा
गीत प्रकार - नाट्यगीत