A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मन हो रामरंगी रंगले

मन हो रामरंगी रंगले
आत्मरंगी रंगले
मन विश्वरंगी रंगले

चरणी नेत्र गुंतले
भृंग अंबुजातले
भवतरंगी रंगले
गीत - गोविंदराव टेंबे
संगीत - गोविंदराव टेंबे
स्वराविष्कार- पं. भीमसेन जोशी
पंडितराव नगरकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - संगीत तुलसीदास
राग - पहाडी
गीत प्रकार - राम निरंजन, नमन नटवरा, मना तुझे मनोगत

 

Print option will come back soon
  पं. भीमसेन जोशी
  पंडितराव नगरकर