A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वकुलतारक सुता

स्वकुलतारक सुता, सुवरा वरुनि वाढवी वंश वनिता ॥

सुखविला नच जनक, न माता, ऐशी कांता नरकरता ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार- बालगंधर्व
पं. कुमार गंधर्व
आशा खाडिलकर
मधुवंती दांडेकर
सुरेश वाडकर
माणिक वर्मा
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - संगीत स्वयंवर
राग - भीमपलास
ताल-त्रिवट
चाल-तेंडेदे नालमेलादेगी
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
कांता - पत्‍नी.
सुता - कन्या.

 

  बालगंधर्व
  पं. कुमार गंधर्व
  आशा खाडिलकर
  मधुवंती दांडेकर
  सुरेश वाडकर
  माणिक वर्मा